BG EN
ЕФ Асет Мениджмънт
Новини
25/01
2010

Тримесечни финансови отчети към 31.12.2009 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 25.01.2010 г. е представило на КФН тримесечни отчети към 31.12.2009 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg

виж още →
06/01
2010

Доходност за 2009 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД информира инвеститорите и притежателите на дялове относно постигнатата за 2009 година доходност на управляваните от него договорни фондове и размера на нетната стойност на активите им към края на 2009 година:

ДФ „Сентинел – Принсипал” от балансиран тип:ДФ „Сентинел – Принсипал” от балансиран тип:
- постигната доходност за 2009 г.: 7,68 %постигната доходност за 2009 г.: 7,68 %
- НСА към края на 2009 г.: 2 217 027,51 лв.

ДФ „Сентинел – Рапид” – фонд, тип паричен пазар:
- постигната доходност за 2009 г. : 3,85 %
- НСА към края на 2009 г. :2 022 882,71 лв.

виж още →
28/10
2009

Тримесечни финансови отчети към 30.09.2009 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 28.10.2009 г. е представило на КФН тримесечни отчети към 30.09.2009 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.

виж още →
04/08
2009

Тримесечни финансови отчети към 30.06.2009 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 28.07.2009 г. е представило на КФН тримесечни отчети към 30.06.2009 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.

виж още →
31/03
2009

Годишни финансови отчети за 2008 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 27.03.2009 г. е представило на КФН годишни отчети за 2008 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 52, ет. 2 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на сайта на дружеството.

виж още →
01020304
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка