BG EN
ЕФ Асет Мениджмънт
Новини
28/04
2011

Тримесечни финансови отчети към 31.03.2011 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 28.04.2011 г. е представило на КФН тримесечни отчети към 31.03.2011 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.

виж още →
21/02
2011

Годишни финансови отчети за 2010 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 21.03.2011 г. е представило на КФН годишни отчети за 2010 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.

виж още →
26/01
2011

Тримесечни финансови отчети към 31.12.2010 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 26.01.2011 г. е представило на КФН тримесечни отчети към 31.12.2010 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.

виж още →
05/01
2011

Доходност за 2010 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД информира инвеститорите и притежателите на дялове относно постигнатата за 2010 година доходност на управляваните от него договорни фондове и размера на нетната стойност на активите им към края на 2010 година:

ДФ „Сентинел – Принсипал” от балансиран тип:
- постигната доходност за 2010 г.: 2,95 %
- НСА към края на 2010 г.: 2 519 557,09 лв.

ДФ „Сентинел – Рапид” – фонд, тип паричен пазар:
- постигната доходност за 2010 г. : 3,97 %
- НСА към края на 2010 г. : 2 099 135,44 лв.

виж още →
25/10
2010

Тримесечни финансови отчети към 30.09.2010 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 25.10.2010 г. е представило на КФН тримесечни отчети към 30.09.2010 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.

виж още →
28/07
2010

Тримесечни финансови отчети към 30.06.2010 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 28.07.2010 г. е представило на КФН тримесечни отчети към 30.06.2010 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.

виж още →
30/04
2010

Тримесечни финансови отчети към 31.03.2010 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 29.04.2010 г. е представило на КФН тримесечни отчети към 31.03.2010 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.

виж още →
24/04
2010

Тримесечни финансови отчети към 31.03.2009 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 24.04.2009 г. е представило на КФН тримесечни отчети към 31.03.2009 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 52, ет. 2, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.

виж още →
01/04
2010

Годишни финансови отчети за 2009 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 31.03.2010 г. е представило на КФН годишни отчети за 2009 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.

виж още →
01020304
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка