BG EN
ЕФ Асет Мениджмънт
Контакти
Адрес за кореспонденция
Адрес
Бул. "Христофор Колумб" №43, ет.5
София 1592
България
Телефон
(+359 2) 902 19 44
Форма за контакт
Име
въведете Име
Телефон
въведете Телефон
E-mail
невалиден e-mail
Съобщение
въведете Съобщение
×
Hello World
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка