BG EN
ЕФ Рапид
Цени на дялове


Стойности, определени на 16 Април 2024 г. в лева

Цените са валидни за поръчки, подадени до 15 Април 2024 г.
ЕФ Рапид
НСА на един дял * НСА Брой дялове в обръщение Доходност от началото на годината (Не се анюализира) Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение
1.5245 41,741,807.82 27,381,376.8885 2.78% 3.43% 4.79%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
ЕФ Рапид
НСА на един дял * 1.5245
НСА 41,741,807.82
Брой дялове в обръщение 27,381,376.89
Доходност от началото на годината (Не се анюализира) 2.78%
Доходност за последните 12 месеца 3.43%
Стандартно отклонение 4.79%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка