BG EN
ЕФ Принсипал ETF
Цени на дялове


Стойности, определени на 16 Април 2024 г. в лева

Цените са валидни за поръчки, подадени до 15 Април 2024 г.
ЕФ Принсипал ETF
НСА на един дял * НСА Брой дялове в обръщение Доходност от началото на годината (Не се анюализира) Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение
1.1657 62,912,514.41 53,969,749.0000 3.24% 0.20% 6.37%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
ЕФ Принсипал ETF
НСА на един дял * 1.1657
НСА 62,912,514.41
Брой дялове в обръщение 53,969,749.00
Доходност от началото на годината (Не се анюализира) 3.24%
Доходност за последните 12 месеца 0.20%
Стандартно отклонение 6.37%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка