BG EN
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ
Цени на дялове


Стойности, определени на 29 Септември 2023 г. в лева

Цените са валидни за поръчки, подадени до 28 Септември 2023 г.
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ
НСА на един дял * НСА Брой дялове в обръщение Доходност от началото на годината (Не се анюализира) Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение
0.9374 30,580,165.37 32,621,711.0888 -2.28% -4.08% 11.71%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ
НСА на един дял * 0.9374
НСА 30,580,165.37
Брой дялове в обръщение 32,621,711.09
Доходност от началото на годината (Не се анюализира) -2.28%
Доходност за последните 12 месеца -4.08%
Стандартно отклонение 11.71%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка