BG EN
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ
Графики

ЗА ПЕРИОД
Нетна стойност на активите за периода от от до
Нетна стойност на активите за един дял за периода от до
Доходност от началото на
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка